Bezpieczeństwo to podstawa. Jak przekonaliśmy się w ostatnim roku – niepewność i właśnie brak poczucia bezpieczeństwa potrafią przysłonić wszystkie wątki życia, w tym te biznesowe. Nic dziwnego, że również od systemów informatycznych oczekuje się w pierwszej kolejności poprawy bezpieczeństwa działania i wparcia w ciągłości pracy.

Bezpieczeństwo w systemach Ascron

Trzeba przyznać, że rozwiązania IT wykorzystywane np. do zarządzania danymi i dokumentami, wywiązują się bardzo skutecznie z zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa – przede wszystkim umożliwiają utrzymanie w jednym miejscu całej bazy wiedzy na temat przetwarzanego procesu biznesowego, dokumentów, korespondencji. Daje to odporność na rotację ludzi z zespołu i chroni przed utratą ciągłości pracy np. z powodu choroby kluczowego pracownika.

bezpieczeństwo danych, zakodowany komputer

Dodatkowe korzyści pojawiają się, gdy system zostanie wzbogacony o funkcjonalności wynikające z zastosowania sztucznej inteligencji. Rozwiązanie IT przestaje być standardową bazą danych, a wchodzi na szczebel swoistego asystenta wspierającego zarządzanie. Obecność człowieka jest cały czas niezbędna, ale w znaczący sposób minimalizuje się ryzyko strat wynikające z błędów ludzkich. Więcej na ten temat pisaliśmy w naszej innej publikacji.

Czy jednak chcąc zapewnić sobie bezpieczeństwo i stabilność, musimy rezygnować z komfortu pracy?

Nowatorskie systemy IT jakie posiada w swojej ofercie Ascron, pozwalają na doświadczanie korzyści na miarę XXI wieku. Dzięki digitalizacji, wbudowanym modułom analitycznym oraz automatyzacji obsługi, u klientów Ascron następuje znaczne usprawnienie i skrócenie procesu obiegu dokumentów – jest to nawet 5-krotnie zwiększona wydajność. Ta zaskakująca skuteczność przekłada się bezpośrednio na redukcję kosztów i znaczne przyspieszenie całego biznesu. Odczuwają to przede wszystkim firmy zajmujące się zarządzaniem wierzytelnościami, kancelarie prawnicze, towarzystwa ubezpieczeniowe i banki – czyli wszystkie te podmioty, które mierzą się na co dzień z dużą ilością danych i dokumentów.

Dodatkowym ważnym aspektem jest komfort pracy. W firmach, które nie korzystają z rozwiązań IT, masa napływającej korespondencji powoduje czynności żmudne i powtarzalne, często poniżej kompetencji wykonujących je pracowników. Te działania spokojnie mogą być przekierowane do realizacji przez system informatyczny. Dzięki temu pracownicy mogą skupić się na bardziej ambitnych zadaniach na miarę swoich kompetencji. System taki jak Ascron, pozwala nie tylko na intuicyjną obsługę, ale przede wszystkim może być w prosty sposób dopasowany do potrzeb danej firmy. Możliwość monitorowania procesu i łatwość planowania pracy dają kompleksowy efekt w postaci „korespondencji pod totalną kontrolą”.